Qragt nog krachtiger door samenwerking met Online Academy

Qragt is opgericht vanuit de gedachte om werkend Nederland te helpen bij het vinden van oplossingen bij problemen op persoonlijk of mentaal vlak, maar ook op het gebied van loopbaanontwikkeling. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat iedereen in de samenleving zichzelf continu blijft ontwikkelen en vooral zijn of haar mentale gezondheid niet uit het oog verliest. Dit helpt niet alleen om je makkelijker aan te passen aan de arbeidsmarkt, maar ook aan de steeds veranderde leefomgeving en een steeds ingewikkelde wordende maatschappij. Via Qragt kunnen mensen op een veilige wijze hun problemen melden. Zij krijgen hiervoor direct hulp van een Balanscoach. Dit is een persoonlijk vertrouwenspersoon.  Qragt brengt oplossingen voor vaak gevoelige persoonlijke problematiek binnen handbereik.

Ronald Donkers, commercieel directeur bij Qragt vertelt: “Bij Qragt zijn we een groot voorstander van voortdurende verbetering van zelfredzaamheid en zelfontwikkeling, onder meer door middel van scholing. Dit was voor ons een grote motivatie om samen te gaan werken met Online Academy. Hun trainingsaanbod biedt ons bovendien de mogelijkheid ons platform te verreiken. Met het toevoegen van de trainingen wordt Qragt steeds interessanter voor een grotere groep mensen. Door deze samenwerking is Qragt een platform geworden voor heel werkend Nederland.”

De kwaliteit van het platform ligt in het aanbieden van de mogelijkheid om in vertrouwen persoonlijke problematiek aan te pakken én tegelijk aan zelfontwikkeling te kunnen werken. Qragt gaat zorgvuldig om met hetgeen wat wordt gedeeld en deelt geen informatie met bijvoorbeeld de werkgever. Daarnaast wordt de inzetbaarheid van de medewerker nauwlettend in de gaten gehouden. “Bij Qragt pakken we vooral de stress-gerelateerde problematiek aan in tegenstelling tot de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wetgeving is er om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen, voordat een ziekmelding wordt gemedicaliseerd. Opvallend is dat 70 procent van de ziekmeldingen stress-gerelateerd blijkt te zijn en dus geen medische achtergrond heeft. Deze problemen lost de Wet Verbetering Poortwachter niet op, maar wij van Qragt zijn hier juist in gespecialiseerd. Op ons platform bieden wij een balanstest aan, waaruit blijkt hoe het is gesteld met iemands mentale gezondheid. Op deze manier kunnen we ook preventief problemen ontdekken en de juiste begeleiding bieden”, aldus Ronald Donkers.

Platform voor heel werkend Nederland

Het ruime aanbod van Online Academy bevat diverse trainingen die niet langer duren dan tien minuten per dag. “We kunnen alle gebruikers van ons platform, naast het bieden van een oplossing als je bijvoorbeeld financiële of mentale problemen hebt, nu ook trainingen aanbieden. Doordat er zoveel keuzemogelijkheden zijn, zit er voor iedereen wel iets tussen. Gebruikers die zich speciaal voor de trainingen hebben ingeschreven, kunnen ongedwongen kennis maken met ons platform. Op deze manier is de drempel mogelijk lager om onze balanstest in te vullen als iemand niet helemaal lekker in zijn of haar vel zit”, zegt Ronald Donkers.

Samenwerking in de toekomst

Het aanbod van de onlinetrainingen wordt door de gebruikers van het platform ervaren als een van de pluspunten. “We zien dat onze gebruikers de Online Academy zo interessant vinden en dat een groot gedeelte alleen daarom zich al wil aansluiten. De eerste gesprekken over onze gezamenlijke toekomstplannen hebben inmiddels al plaatsgevonden. Juist omdat we zulke positieve reacties ontvangen. Qragt is nog krachtiger geworden sinds we met Online Academy zijn gaan samenwerken en we verheugen ons op het voortzetten hiervan,” aldus Ronald Donkers.

Samen sterker

Door het unieke en motiverende karakter van Online Academy heeft Qragt door de samenwerking haar doelgroep kunnen verbreden. De samenwerking creëert een enthousiasmerende, betrouwbare omgeving om te werken aan zelfontwikkeling. Daarnaast zorgt het ervoor dat mensen met de juiste begeleiding, coaching en scholing in staat zijn om te werken en te blijven werken. En dat dit met een goede mentale gezondheid gedaan kan worden.

Online Academy bundelt krachten met SkillsTown

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Online Academy een strategisch partnerschap is aangegaan met SkillsTown. Dankzij deze samenwerking bieden we een nog breder pakket aan leeroplossingen aan. Klik op de knop om naar de site van SkillsTown te gaan.

View the page Ga naar skillstown.nl