Leadership development moet over teams gaan

Hoe ziet een leven lang leren er voor leidinggevenden uit? Hoe gaan ze aan de slag met hun eigen ontwikkeling ondanks hun drukke agenda? Derek Bruce, Director Leadership Development bij Signify, wereldleider in LED- en connected verlichtingssystemen, vertelt hierover in deze podcast. Hij gaat in gesprek met People Power-host Glen van der Burg en Online Academy-directeur Tom Bos. Lees een samenvatting van het gesprek of beluister de volledige podcast in het Engels.

Leiderschap als mindset

Meteen maar met de deur in huis: hebben we in deze tijd van agile en scrum überhaupt nog wel leiders nodig? Zijn we niet prima in staat onszelf te leiden? Volgens Derek Bruce hebben organisaties nog wel degelijk behoefte aan leiderschap, maar niet aan leidinggevenden die in de nekken van medewerkers staan te hijgen en ze vertellen wat ze moeten doen. Sterker nog, leiderschap hoeft niet eens bij een persoon te liggen, maar kan ook een mindset zijn. Ook al werken ze bij Signify (voorheen Philips Lighting) vanuit een traditionele hiërarchie met echte leiderschapsfuncties, zoals bij de meeste grote bedrijven, elke medewerker kan hier de regie pakken over zijn functie, bijvoorbeeld vanuit de inhoudelijke expertise die hij heeft. Ook dat is leiderschap.

Learning at Signify

Dat maakt dat leadership development bij Signify niet alleen voor managers is, maar dat principes daaruit ook relevant zijn voor medewerkers. Wij zien leiderschap als iets wat niet alleen top-down werkt, maar ook bottom-up, legt Derek uit.

Ga je als manager aan de slag bij Signify, dan volg je een bepaald ontwikkelprogramma binnen het leerplatform ‘Learning at Signify’. Daarbij krijg je bijvoorbeeld de gelegenheid om je people manager skills te ontwikkelen, die heb je dagelijks nodig op de werkvloer, maar je wordt ook altijd gestimuleerd om te investeren in een mindset die bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Het afgelopen jaar stond daarbij, weinig verrassend, het thema digitalisering centraal.

Afhankelijk van je leiderschapsfunctie, kun je verschillende programma’s volgen, licht Derek nader toe. Voor bestuursleden is er bijvoorbeeld een high profile programma, waarbij veel aandacht wordt besteed aan exposure naar de buitenwereld. Daarnaast zijn er tal van varianten, bijvoorbeeld een gendervariant en regionale varianten (Signify heeft filialen in meer dan 70 landen).

Lead, Inspire, Develop

De gemeenschappelijke deler van elk programma is de driepoot Lead, Inspire, Develop. Deze driepoot, verklaart Derek, raakt de kern van wat ze bij Signify verstaan onder leiderschap. Bij het onderdeel Lead moet je denken aan alles wat te maken heeft met business, zaken als omzet en strategie. Bij Inspire gaat het over de menselijke kant van leiderschap. Hierbij zijn je authenticiteit als leider en je vermogen om het beste uit je mensen te halen van cruciaal belang. Bij Develop draait het allemaal om teamwork. Ofwel: je hébt al die kennis en expertise in huis, je hébt de juiste mensen bij elkaar gebracht, nu is het zaak dat je je team zover krijgt dat het doet wat het moet doen.

Niet ik, maar zij

Met deze filosofie staat Signify ver van het traditionele managementmodel, waarin de manager als actor centraal stond. In plaats daarvan gaat het om de manager als facilitator van het team van experts.

Hij of zij moet ervoor zorgen dat deze experts zo effectief mogelijk samenwerken en ze daarbij het vertrouwen én de vrijheid schenken om te doen wat gedaan moet worden. Dat betekent dat een leider vooral dienstbaar moet zijn, stelt Derek.

Binnen dit moderne managementmodel hoef je als manager niet het antwoord te geven op alle vragen, zolang je er maar voor zorgt dat je mensen om je heen hebt die dat wel kunnen. Wat Derek betreft gaat leaderschip development dus niet zozeer over mensen, maar over teams. Eruit halen wat erin zit is eerst en vooral goed teamwork.

Leercultuur stimuleren

Dienstbaar leiderschap is een term die Derek regelmatig laat vallen, vaak in combinatie met termen als agile en scrum werken. Tegelijkertijd benadrukt hij dat er niet één kant-en-klaar model bestaat, maar dat het per organisatie kan verschillen hoe leiders hun teams kunnen faciliteren. Wat hij daarbij wel onmisbaar acht is een bedrijfscultuur waar leren centraal staat.

Met ‘leren’ doelt Derek niet zozeer op allerlei trainingen die mensen zouden moeten volgen, maar vooral op concepten als learning by doing en learning on the job. En, niet te vergeten, op het onderling delen van kennis en kunde. Het is aan managers om een leercultuur binnen de organisatie te faciliteren. Dat kan ingewikkeld zijn, legt Derek uit, want enerzijds wil je natuurlijk dat je team presteert, maar anderzijds verlopen innovatieprocessen ook via trial & error. Je moet mensen dus het gevoel geven dat ze fouten mogen maken. Dat ze, in hun streven naar succes, durven te experimenteren en risico’s durven te nemen omdat er een veilige faalcultuur bestaat.

Digitale shift

Net als zo’n beetje alle bedrijven afgelopen jaar, moest ook Signify van het ene op het andere moment een digitale shift maken. Voor de afdeling Learning & Development, waar Derek leiding aan geeft, was dat op z’n zachtst gezegd een uitdaging. Niet zozeer op technologisch vlak, als multinational was Signify immers al sterk gedigitaliseerd, maar vooral omdat niet elk programma zomaar een-op-een digitaal kon worden overgezet, vertelt Derek. Je moet bijvoorbeeld nadenken over welke content en welke methode je gebruikt. Ze hebben keihard moeten werken, maar Derek is ervan overtuigd dat de huidige virtuele programma’s niet onderdoen voor de oorspronkelijke face-to-face programma’s. We zien even grote betrokkenheid bij onze leiders, meent Derek.

Contact met Online Academy

Benieuwd naar het volledige gesprek? Luister hier de podcast terug, of beluister een van onze andere podcasts die we samen met People Power Radio maakten.

Wil je weten hoe Online Academy jouw organisatie kan helpen om je medewerkers te laten leren vanuit huis? Stuur ons een e-mail via info@onlineacademy.nl of bel ons op 035 – 7 506 178. Of plan meteen een (online) afspraak met ons in. Wij vertellen je graag meer.

Online Academy bundelt krachten met SkillsTown

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Online Academy een strategisch partnerschap is aangegaan met SkillsTown. Dankzij deze samenwerking bieden we een nog breder pakket aan leeroplossingen aan. Klik op de knop om naar de site van SkillsTown te gaan.

View the page Ga naar skillstown.nl