Projectmanagement

Projectmanagement

Projectmanagement is een zeer divers vakgebied. Er zijn veel verschillende projecten en een projectmanager heeft een groot scala aan kennis en vaardigheden nodig om een project goed te kunnen managen. Projecten gaan altijd over een verandering en vaak om een vernieuwing. Omdat er bij projecten verschillende belangen spelen en omdat niet alles goed voorspelbaar is, lopen projecten vaak vertraging of moet het budget bijgesteld worden. We kennen de voorbeelden allemaal wel uit de media. Met deze module leer je wat een project is, wat er vaak fout gaat bij het managen van projecten en hoe je deze fouten kan voorkomen. Je leert hoe je het project moet voorbereiden, uitvoeren en afsluiten.

Project- en Procesmanagement

weken Computrain
Online Academy

Doelgroep

Deze module is bestemd voor beginnende projectleiders/projectmanagers of projectmedewerkers. Over het algemeen hebben mensen die deze module volgen nog niet eerder een projectmanagement cursus gevolgd.

Leerdoelen

Heb je de theoretische basis om kleine, niet complexe projecten te managen Ben je op de hoogte van de verschillende technieken die gebruikt worden bij het managen van projecten zoals stakeholder management, business cases en het maken van planningen. Weet je op hoofdlijnen hoe het opstarten, voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van een project plaats vindt. Ben je bekend met de belangrijkste gedragsvaardigheden waarover een projectmanager moet beschikken zoals leiderschap, teamwerk, conflicthantering, communicatie en onderhandeling Ken je de belangrijkste projectmanagement methoden, zoals PMBOK, PRINCE2®, projectmatig creëren, agile en scrum.

Interesse in deze online training?
Aanmelden