Microsoft Excel Advanced: Formules en Functies

Microsoft Excel Advanced: Formules en Functies

Excel is wereldwijd nog steeds een van de meest gebruikte softwarepakketten. En bijna iedereen kan wel werken met =som(). Toch gebruiken de meeste mensen maar een paar procent van alle mogelijkheden. Weet je bijvoorbeeld wat het verschil is tussen $A$1 en A$1? En weet je nog steeds niet hoe je van de foutmelding ‘#WAARDE!’ afkomt? Dan is het tijd voor deze training. We focussen hierin op formules en functies. Wil je af van veel handwerk bij dataverwerking en interpretatie? Start dan direct!

IT

weken Computrain
Online Academy

Doelgroep

Werk jij veel met Excel en heb je de basis al onder de knie, maar heb je nog moeite met functies en formules? Dan is deze training perfect voor jou.

Leerdoelen

Daarnaast: - Kun je logische functies gebruiken - Kun je verwijzingen maken - Kun je functies in functies gebruiken - Kun je geavanceerde zoekfuncties gebruiken om te zoeken in lijsten - Kun je rekenen met datum en tijd

Week 1: Formules en functies gebruiken

 • Dag 1: Inleiding in de training Excel Advanced

 • Dag 2: Formules maken met absolute en relatieve verwijzingen

 • Dag 3: Absolute verwijzingen naar rij en/of kolom

 • Dag 4: Namen gebruiken

 • Dag 5: Praktijkopdracht

Week 2: Logische functie met Als gebruiken

 • Dag 10: Syntax en toepassing van de functie En en van de functie Of

 • Dag 6: Syntax en toepassing van de functie Als leren kennen

 • Dag 7: Syntax en toepassing van de functies Som.Als en Sommen.Als

 • Dag 8: Syntax en toepassing van de functies Gemiddelde.Als en Gemiddelden.Als

 • Dag 9: Syntax en toepassing van de functies Aantal.Als en Aantallen.Als

Week 3: Het nesten van functies

 • Dag 11: Het nut van geneste functies

 • Dag 12: Geneste functie opbouwen

 • Dag 13: Afgerond gemiddelde

 • Dag 14: Nesten met de Als-functie

 • Dag 15: Foutcontrole en formule evalueren

Week 4: Functie voor het zoeken in lijsten gebruiken

 • Dag 16: Transponeren van gegevens

 • Dag 17: De veelgebruikte functie voor verticaal zoeken

 • Dag 18: Zoeken in horizontale tabellen

 • Dag 19: Syntax en gebruik van de Index-functie

 • Dag 20: Vergelijken van de inhoud van meerdere lijsten

Week 5: Rekenen met datum en tijd

 • Dag 21: Datums als seriële getallen gebruiken in formules

 • Dag 22: Berekenen van het juiste weeknummer

 • Dag 23: Het juiste aantal werkdagen berekenen

 • Dag 24: Rekenen met uren en minuten

 • Dag 25: Toetsen en testen

Interesse in deze online training?
Aanmelden