Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

De Algemene Wet Bestuursrecht bevat algemene regels over de verhouding tussen de overheid en burgers en bijvoorbeeld bedrijven. Deze Online Training gaat in op de Awb. Je leert de basisuitgangspunten en het nut van de wet kennen. Deze training helpt je om vat te krijgen op de wet en je nieuw opgedane kennis direct aan je eigen werkpraktijk te koppelen.

Overheid en Non-Profit

weken Bestuursacademie Nederland
Online Academy

Doelgroep

Deze Online Training Algemene Wet Bestuursrecht is ideaal om basiskennis op te doen. Heb je wel eens van de Awb gehoord maar weet je niet wat het inhoudt? Dan past deze training perfect. Je leert snel en gemakkelijk alles wat je moet weten. Deze training is vooral toepasselijk voor iedereen die in het publiek domein werkt.

Leerdoelen

Door deze training: - Snap je waar de Awb over gaat en hoe je dit kunt plaatsen in het recht - Kan je uitleggen wat de Awb verstaat onder een bestuursorgaan en de wijze waarop bestuursorganen aan hun bevoegdheden komen. - Kan je uitleggen welke verschillende soorten beschikkingen een bestuur kan afgeven - Kan je uitleggen wat de beginselen van behoorlijk bestuur inhouden

Interesse in deze online training?
Aanmelden